Amasya Defterdarlığınca, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde uygulaması ile ilgili olarak yapılan açıklamada;
 
7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlandığı bildirilmiştir.
 
Ayrıca, 05/01/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 5 Seri No.lu Genel Tebliğinde,  ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal etmeleri nedeniyle haklarını kaybeden borçluların Kanun hükümlerinden yeniden yararlanabilmelerine yönelik detaylı bilgiler yer almaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.